Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 25.novembrī

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sēde norisināsies 2019.gada 3.decembrī plkst. 15.00 LDDK birojā, Raiņa bulvārī 4.

Darba kārtība:

  1. Sanāksmes darba kārtības precizēšana un iepriekšējās sēdes protokola saskaņošana – Ginta Amerika, 5 min;
  2. Par Skolu programmu “Dzīvei gatavs” – Elīna Malašenko, 15 min;
  3. Aktualitātes izglītībā, plānotie grozījumi Profesionālās izglītības likumā attiecībā uz NEP funkcijām – Anita Līce, 15 min;
  4. Diskusija par priekšlikumiem mācību vajadzībām ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtai – 15 min;
  5. Diskusija par priekšlikumiem tēmām pedagogu tālākizglītības piedāvājumam ESF projektā “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” – 10 min;
  6. Diskusija par nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību aktualizēšanas nepieciešamību – 15 min;
  7. Sastāva aktualizēšana un pārskats par NEP pārstāvniecību – Anete Jekuma, 10 min;
  8. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas – Anete Jekuma, 10 min;
  9. Citi jautājumi:
  • 2020. gada Tekstilizstrādājumu NEP sēžu datumu saskaņošana;
  • Informācija par NEP semināru 12.decembrī.