Tiešraide: Ieguldījums cilvēkkapitālā: sociālo partneru prasmju fondi Eiropā

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 04.decembrī