Tiešraide: 3. Austrumu partnerības Biznesa Forums „Lietišķā sadarbība pāri Austrumu partnerības robežām”

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 21.maijā

21 Latvija Omega: Eastern Partnership Business Forum, room1

21 Latvija Alfa: Eastern Partnership Business Forum, room2