Tiešraide: Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 03.aprīlī

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītāja Jolanta Vjakse  piedalās CFLA organizētā seminārā: Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā. 

 

Laiks: 2019.gada 3.aprīlis, plkst. 10.00

Vieta: Riga Islande Hotel