Video un Foto: Starptautiska konference “Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi”

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 11.maijā

International Conference Competitive and Sustainable Vocational Education and Training: Achievements and New Goals

1. Sesija Konkurētspējīgas un pievilcīgas profesionālās izglītības veiksmes faktori

SESSION I:Success factors for attractive and competitive vocational education and training

2. Sesija Labās prakses piemēri: kas ir paveikts un kas ir izdevies?

SESSION II:Examples of Good Practice – What has Been Done and What has Worked Well?

3. Sesija Kopīgie mērķi profesionālajai izglītībai 2020.gadam – secinājumi un rekomendācijas

SESSION III: Common goals for VET 2020 – Conclusions and Recommendations

Fotogrāfijas/Photo 11.05.2015.