Tikai sadarbības un sociālā dialoga veidā var panākt sabalansētu valsts budžetu

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 12.oktobrī

Lai 2018.gada valsts budžets būtu izsvērts un pārdomāts, jāpatur prātā, ka izaugsmes periodā, kuru pašlaik piedzīvo Latvijas ekonomika, jāveido bezdeficīta budžets, lai nākotnē neatkārtotu krīzes gadu kritisko situāciju un neapdraudētu uzņēmējdarbības vidi, uzskata Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK).

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs uzsver: “Tikai sadarbības, sociālā un politiskā dialoga veidā var panākt vienprātību, veidojot sabalansētu valsts budžetu 2018.gadam un vidējā termiņa budžeta ietvaru. Tādējādi nepieciešams kopīgi turpināt iesākto darbu, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, veicinātu darba tirgus un komercdarbības attīstību, celtu ekonomikas konkurētspēju un piesaistītu investīcijas.”

LDDK aicina arī nākamajos gados valsts attīstībai būtisku strukturālo reformu izstrādāšanu un pieņemšanu veikt, konsultējoties un sadarbojoties ar sociālajiem un sadarbības partneriem sociālā dialoga formātā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē (NTSP) un tās apakšpadomēs.

Tāpat darba devēji uzskata, ka lielāka uzmanība jāpievērš valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību funkciju pārskatīšanai, lai jau tuvākajā nākotnē paaugstinātu publiskās pārvaldes darbības efektivitāti un to sniegto pakalpojumu kvalitāti, nepalielinot valsts budžeta izdevumus.

“Mums ir svarīgi gūt pārliecību, ka nodokļu reformas ietvaros gaidāmais sociālā nodokļa pieaugums būs pilnā mērā novirzīts mediķu atalgojumam. Nākamgad veselības budžetam gaidāms lielākais finansējuma pieaugums, tāpēc monitorēsim tā efektīvu izlietojumu. Savukārt, lai veicinātu produktivitātes pieaugumu un kvalitatīva darbaspēka pieejamību, svarīgi turpināt darbu pie darbinieku motivējošu pasākumu iekļaušanas koplīgumos,” norāda LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Valdība un sociālie partneri vienojās, ka turpinās precizēt veselības un izglītības nozaru finansējuma jautājumus. NTSP šos priekšlikumus vēlreiz skatīs ārkārtas sēdē pirms budžeta pieņemšanas Saeimā galīgajā lasījumā.

INFOGRAFIKA