Tikšanās ar VISC projekta SAM 8.5.3. vadības grupu un reģionu koordinatoriem

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 24.februārī

īstais dvb logoLDDK projekta SAM 8.5.1. vadības grupas, reģionu koordinatoru un NEP koordinatoru tikšanās ar VISC projekta SAM 8.5.3. vadības grupu un reģionu koordinatoriem par projektu savstarpēju sadarbību.

Norises vieta un laiks: Latvijas Darba devēju konfederācijas lielā zāle plkst. 10.00.