Tikšanās ar Eiropas Komisijas E-iepirkumu pārstāvi Marku Kristoferu Šmitu

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 13.oktobrī

Šī gada 9. novembrī Valsts reģionālās attīstības aģentūrā notika tikšanās ar Eiropas Komisijas E-iepirkumu (DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit G4 – Innovative and e-procurement) pārstāvi Marku Kristoferu Šmitu un ar EK piesaistīto konsultācijas uzņēmuma (PwC) pārstāvi Carmenu Cicirello.

Semināra mērķis bija analizēt pašreizējo situāciju attiecībā uz elektronisko Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (e-ESPD) ieviešanu/īstenošanu dažādās ES dalībvalstīs, apspriest e-ESPD radītās iespējas, kā arī problēmas, kuras radušās izmantojot e-ESPD, lai nepieciešamības gadījumā pilnveidot ESP regulējumu. Līdzīgi semināri ir plānoti (vai ir jau notikuši) arī citās ES valstīs.

Eiropas Komisija pieprasīja šādu iestāžu/organizāciju pārstāvjus semināram:

  • Ministrija, kas ir atbildīga par iepirkumu jomu (Finanšu ministrija);
  • Ministrija, kas ir atbildīga par e-pārvaldi (Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija);
  • Iestāde, kura uzrauga iepirkumu norisi (Iepirkumu uzraudzības birojs);
  • Nacionālā e-iepirku risinājuma uzturētāju (Valsts reģionālās attīstības aģentūra);
  • Piegādātāju asociāciju biedri (tiek uzaicināti pārstāvji no LDDK un LTRK).

Prezentācijas no 2016. gada 9. novembra semināra par e-ESPD izmantošanu un nākotni:

  1. Eiropas Komisijas E-iepirkumu (DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit G4 – Innovative and e-procurement) pārstāvja Marka Kristofera Šmidta un ar EK piesaistīto konsultācijas uzņēmuma (PwC) pārstāves Carmen Cicirello prezentācija: https://prezi.com/vfnmxzxo9hwt/the-eespd/
  2. “e-Procurment in Latvia” (angļu valodā), O.Fiļipovičs VRAA (skatīt pielikumā).