Tirdzniecības misija uz Armēniju

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 06.septembrī

Latvijas Darba devēju konfederācija aicina uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Armēnijā, kas norisināsies no š.g. 12. – 15. septembrim.

Tirdzniecības misijas ietvaros tiek organizēta Latvijas-Armēnijas Lietišķās sadarbības padomes sēde sadarbībā ar Armēnijas Darba devēju apvienību, kā arī plānota dalība izstādē “Europe in Armenia”. Plašāka informācija par izstādi: http://www.euroexpo.am/en

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/starptautiskas-konkuretspejas-veicinasana/u/ligums-par-atbalsta-sanemsanu

Uzņēmumiem, saņemot atbalstu, nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās līdz š.g. 11. septembrim sūtot uz e-pastu: lddk@lddk.lv