Transporta un loģistikas NEP viesojas Novikontas Jūras koledžā

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 08.novembrī

Šā gada 6. novembrī Transporta un loģistikas Nozares ekspertu padomes (NEP) locekļi sēdes ietvaros apmeklēja Novikontas Jūras koledžu, Rīgā. Vizītes laikā NEP pārstāvji gan iepazinās ar jūrnieka profesiju un tās apmācību procesu, gan ar profesionālu kuģa komandtiltiņa un mašīntelpas simulatoru palīdzību varēja iejusties jūrnieku darba ikdienā.

Tāpat sēdes laikā NEP locekļi uzklausīja un sniedza viedokli par Transporta attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam izstrādes gaitu, kā arī diskutēja par profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu uzņemšanas rezultātiem šajā mācību gadā un nākamā gada uzņemšanas plānu. Kā uzsvēra Transporta un loģistikas NEP priekšsēdētājs Jāzeps Spridzāns, sniedzot ieskatu par jūrniecības nozari Latvijā, jūrnieka profesija ir šobrīd pieprasīta un darba tirgū nepieciešama.

Papildus skolu programmas “Dzīvei gatavs” pārstāve informēja klātesošos par iespēju iesaistīties skolēnu apmācību procesā, gatavojot darba devēju vieslekcijas un organizējot ekskursijas nozares uzņēmumos. Programmas mērķis ir sniegt skolēniem priekšstatu par to, kā dažādās profesijās un reālās dzīves situācijās tiek pielietotas skolā apgūstamās zināšanas. Vairāk informācijas par iniciatīvu: https://www.dziveigatavs.lv/