Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes (NEP) sēde

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 24.septembrī

Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes (NEP) sēde notiks 6. novembrī plkst. 14.00, VAS “Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistrā, Katrīnas iela 2a.

14.00 – 15.00 Iepazīstinoša ekskursija Novikontas Jūras koledžā – mūsdienīga jūrnieku apmācības vide.

15.10 – 17.00 nozares ekspertu padomes sēde.

Darba kārtība:

  1. Darba kārtības saskaņošana. NEP 30.07.2019.g.sēdes protokola apstiprināšana – Jāzeps Spridzāns, NEP priekšsēdētājs; 5 min.
  2. Par Skolu programmu “Dzīvei gatavs” – Elīna Malašenko; 10 min.
  3. Par Transporta attīstības pamatnostādņu (TAP) 2021.-2027. gadam izstrādes gaitu – Simona Pētersone, Satiksmes ministrijas Attīstības un finanšu plānošanas departamenta vecākā referente; 15 min.
  4. Par profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo skaita uzņemšanas rezultātiem 2019./2020. m.g. un 2020./2021.m.g. uzņemšanas plāna saskaņošana – Anete Jekuma, LDDK NEP koordinatore; 20 min.
  5. Par jaunizstrādāto loģistikas profesionālās kvalifikācijas prasību aktualizēšanas problēmām – Ingūna Jurgelāne-Kaldava, TL NEP priekšsēdētāja vietniece; 10 min.
  6. Prezentācija par jūrniecību – Jāzeps Spridzāns, NEP priekšsēdētājs; 40 min.
  7. Citi jautājumi un diskusijas, priekšlikumi nākamai NEP sēdei; 10 min.