Transporta un loģistikas Nozares ekspertu padomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 14.februārī

Transporta un loģistikas Nozares ekspertu padomes sēde norisināsies 2020.gada 26.februārī plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, Rīgā.