Transporta un loģistikas Nozaru ekspertu padomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 13.novembrī

Transports un loģistika Nozaru ekspertu padomes (NEP) sēde notiks 30. novembrī Baznīcas ielā 25, Rīgā, 3.stāvā, LDDK telpās, plkst. 14.00.