Transporta un loģistikas Nozaru ekspertu padomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 03.oktobrī

3. oktobrī notika pirmā Transports un loģistikas Nozaru ekspertu padomes (NEP) sēde. Tās laikā LDDK izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja Ruta Porniece informēja par NEP funkcijām un lomu, kā arī par nodarbināto profesionālo pilnveidi. Tāpat sēdes laikā apsprieda jautājumu par profesijas standartu/profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādi, informēja par ESF projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” un plānoto NEP iesaisti. Savukārt projekta vadītāja Jolanta Vjakse pastāstīja par ESF projektu „Profesionālo izglītības iestāžu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.