Turpinās LDDK un Veselības ministrijas sarunas par ES finansējumu individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 02.jūnijā

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Veselības ministrija turpina sarunas par ES fondu pārdali Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai un finansējumu individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) iegādei.

Pēc LDDK biedru aptaujas rezultātiem par IAL un dezinfekcijas līdzekļu patēriņa un izmaksu pieaugumu Covid-19 pandēmijas ierobežošanai LDDK ir sagatavojusi aprēķinu par IAL un dezinfekcijas līdzekļu patēriņu vienam mēnesim, ņemot vērā nozares, IAL lietošanas intensitāti un darba specifiku. Ar aprēķiniem tiešsaistes video sanāksmē ir iepazīstināta Finanšu ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija.

Pēc iepazīšanās ar sagatavoto aprēķinu turpinās LDDK dialogs ar Veselības ministrijas speciālistiem par sākotnējo IAL apjoma aprēķinu precizēšanu, kā arī tiek izvērtētas iespējas par uzņēmumiem nepieciešamā IAL apjoma nodrošināšanu, izmantojot ES fondu iespējas.

Veselības ministrija vēlreiz atgādina, ka darba devējiem Covid 19 pandēmijas ierobežošanai darba vidē vispirms ir jāizmanto kolektīvie drošības pasākumi, jau noteiktie veselības drošības pasākumi un tikai tad individuālie aizsardzības līdzekļi.