Ungārijas darba devēji pārņem sociālā dialoga labo praksi no LDDK

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 26.jūnijā

Šodien Rīgā viesojas Ungārijas Nacionālā stratēģisko un publisko pakalpojumu uzņēmumu asociācijas (STRATOSZ) vadība, kas tikšanās laikā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) noslēdza sadarbības līgumu par turpmāku regulāru informācijas un pieredzes apmaiņu sociālā dialoga veicināšanā.

Tikšanās laikā partneri izrādīja īpašu interesi par sociālā dialoga mehānismiem un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) darbību Latvijā, ņemot vērā, ka Ungārijā sociālā dialoga platforma nav pietiekami attīstīta, kā rezultātā dažādas krīzes un citi sociālekonomiski satricinājumi atstāj ievērojami sāpīgākas sekas. Lai veicinātu sociālā dialoga stiprināšanu savā valstī un panāktu vienlīdzīgu visu partneru iesaisti, STRATOSZ pārstāvji tikšanās laikā uzklausīja LDDK pieredzi sociālā dialoga veidošanā.

LDDK Prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Latvijā ir izveidojusies laba sociālā dialoga prakse, kurā tā ir gatava dalīties ar citu valstu kolēģiem, vienlaikus uzklausot arī viņu pieredzi. Tikai savstarpējā sadarbībā mēs varam veidot biznesa attiecības ciešākas kopējā Eiropas Savienības  telpā un atsevišķās dalībvalstīs. Turklāt būtiski ir attīstīt sociālo dialogu ne tikai konkrētās ES dalībvalstīs, bet veidot sadarbību šai jomā arī starpvalstu līmenī.”

Tikšanās laikā STRATOSZ un LDDK pārstāvji pārrunāja sociālā dialoga struktūru un darbības jomas Latvijā (nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī), efektīvas sociālo partneru līdzdalības politikas veidošanas procesā nodrošināšanu, darba devēju organizāciju darbības jomu paplašināšanu un uzlabošanu, aptverot arī dažādus makroekonomikas līmeņa jautājumus, kā arī citas abām organizācijām nozīmīgas tēmas.

Tikšanās ietvaros LDDK un STRATOSZ parakstīja savstarpējās sadarbības līgumu, kurā vienojās par regulāru informācijas un pieredzes apmaiņu sociālā dialoga veicināšanā abās valstīs, darba devēju interešu pārstāvēšanā valdībā, pašvaldībās un sarunās ar arodbiedrībām. Tāpat organizācijas vienojušās par savu biedru sadarbības veicināšanu.

LDDK jau ir noslēgti vairāki divpusējie līgumi gan ar ES, gan ārpus ES esošu valstu darba devēju organizācijām, tostarp pirms mēneša Austrumu partnerības Biznesa foruma laikā noslēgts sadarbības līgums ar Moldovas darba devēju organizāciju.