Uzaicinājums dalībai „Ilgtspējas indeksā”

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 09.martā

Aicinām Jūsu pārstāvēto uzņēmumu līdz š.g. 13.martam pieteikt dalību 2015. gada Ilgtspējas indeksā, kurš Jums un Jūsu komandai sniegs iespēju novērtēt uzņēmuma darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, ietekmē uz vidi un sabiedrību.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, sniedzot iespēju uzņēmumam saņemt neatkarīgu novērtējumu savai darbībai, kā arī ekspertu ieteikumus arvien labāku rezultātu uzrādīšanai turpmākajos gados. Vienlaikus Ilgtspējas indekss sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai atbalstītu tādus uzņēmumus, kas palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Ilgtspējas indeksa pilotprojekts veiksmīgi tika īstenots 2010. gadā, 89% no pilotprojekta dalībniekiem turpina dalību joprojām. Ņemot vērā atziņas un ierosmes, piecu gadu laikā indekss ir kvalitatīvi attīstīts, bet ritēriju loks maksimāli piemērots komercprakses aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Arī šogad dalībnieki līdzīgi kā iepriekš saņems uzņēmuma snieguma individuālo vērtējumu un ekspertu komentārus.

Piecu gadu laikā indeksa pašvērtējuma iespējas izmantojuši vairāk nekā 200 uzņēmumi. Kā liecina pieredze, vairākums uzņēmumu Ilgtspējas indeksā piedalījušies, lai saņemtu ekspertu rekomendācijas par prioritāri uzlabojamiem procesiem un labāk izprastu uzņēmuma atbilstību ilgtspējas jēdziena starptautiskajiem kritērijiem.

Lai pieteiktu Jūsu vadīto uzņēmumu dalībai Ilgtspējas indeksā, nepieciešams deleģēt atbildīgo darbinieku un līdz 13.martam interneta vietnē pieteikties.ilgtspeja.lv ar elektronisko pieteikumu apstiprināt savu vēlmi piedalīties.

Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros šī gada 11.jūnijā, ievērojot datu konfidencialitāti, tiks publiskoti Ilgtspējas indeksa rezultāti. Katrs uzņēmums individuāli saņems vērtējumu un ekspertu sagatavotas rekomendācijas.

Dalība Ilgtspējas indeksā ir bezmaksas, taču uzņēmumiem tiek sniegta iespēja arī anonīmi novērtēt savu sniegumu, saglabājot uzņēmuma kvalifikācijas līmeni anonīmu vai arī publiskojot gadījumā, ja uzņēmums to pats vēlēsies. Pakalpojuma maksa par uzņēmuma snieguma novērtēšanu anonīmi – 1 000 eiro.

Ilgtspējas indeksu īsteno Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts sadarbībā ar nacionālā līmeņa sociālajiem partneriem – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Ilgtspējas indeksa koordinatori Daci Helmani: e-pasts: dace.helmane@ilgtspeja.lv, tel.nr.: 29110260.