Uzņēmumi aktīvi izmanto iespējas bez maksas konsultēties par darba tiesību un darba drošības jautājumiem

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 07.februārī

Untitled-1Latvijas Darba devēju konfederācija projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros piedāvā uzņēmējiem bezmaksas konsultācijas darba tiesību un darba drošības jautājumos un pirmajos projekta mēnešos šī iespēja ir aktīvi izmantota.

LDDK darba drošības eksperte Laima Beroza skaidro, ka uzņēmumu pārstāvji interesējas par darba drošības prasībām, nodarbinot cilvēkus uz nepilnu laiku, par to, kāda apmācība nepieciešama šiem darbiniekiem un kādas prasības jāievēro uzņēmumu darba drošības speciālistiem.

“Vērtējot šo mēnešu laikā sniegtās konsultācijas, var secināt, ka visbiežāk ir grūtāk izprotami ir jautājumi par ķīmiskām vielām, to sastāvu, datu drošības lapām, ķīmisko vielu ietekmi uz veselību, par drošības zīmēm ķīmiskām vielām,” skaidro L. Beroza.

Savukārt LDDK jurists, darba tiesību eksperts Andris Alksnis  informē, ka visbiežākās tēmas, par kurām darba devēji konsultējas darba tiesību jomā – darba devēja uzteikums, darbinieka uzteikums, darba laika režīmi, darba līgumā iekļaujamā informācija.

Projektu LDDK īsteno sadarbībā ar Valsts darba inspekciju (VDI) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS).

Lai panāktu darba drošības uzlabošanos, projektā tiek īstenotas darbības septiņos virzienos atbilstoši mērķa grupas vajadzībām. Galvenais projekta darbības virziens ir konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, projekta ietvaros uzņēmumi saņems konsultācijas par darba vides uzlabošanu uzņēmumos, atbalstu darba vides risku novērtēšanā, iespēju izmantot laboratoriskos mērījumus, piedalīties apmācībās utt.

Konsultācijas darba devējiem darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba tiesību jautājumos) tiek sniegtas pa tālruni, rakstiski vai klātienē. Lai saņemtu konsultācijas, aicinām zvanīt darba dienās plkst. 09.00 – 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski: andris.alksnis@lddk.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LDDK darba tiesību eksperts Andris Alksnis.

Lai saņemtu konsultācijas darba strīdu vai domstarpību gadījumos (darba aizsardzības jautājumi), aicinām zvanīt pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 – 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski: laima.beroza@lddk.lv. Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LDDK darba aizsardzības eksperte Laima Beroza.