Vairāk kā 100 dalībnieku atzinīgi novērtēja LDDK, Microsoft Latvia un partneru reģionālo kampaņu

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 02.maijā

Reģionālās kampaņas “Uzņēmējdarbība Latvijas reģionos — izaugsme un konkurētspēja” ietvaros šī gada aprīlī notika pieci semināri Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī un Liepājā. Pasākumus organizēja Latvijas Darba devēju konfederācija, Microsoft Latvia, IT vairumtirdzniecības uzņēmumi ALSO un TVG, Datorprogrammu autortiesību apvienība un Microsoft reģionālie partneri. Kopumā visos semināros piedalījās 104 dalībnieki no biznesa un publiskā sektora.

Semināra ietvaros reģiona uzņēmumi dalījās pieredzē jaunāko tehnoloģiju izmantošanā, bet nozares eksperti sniedza ieteikumus un demonstrācijas, kā ar IT palīdzību uzlabot uzņēmuma un darbinieku efektivitāti un veiksmīgi konkurēt tirgū. Semināra dalībnieki guva praktiskas rekomendācijas pakalpojumu paplašināšanai, darba efektivitātes paaugstināšanai un tehnoloģiju inovāciju ieviešanai organizācijās, izmantojot dažādus tehnoloģiju rīkus, tostarp mākoņtehnoloģijas.

Papildu materiāli un bildes pieejami šeit:

Liepāja – šeit

Ventspils – šeit

Rēzekne – šeit

Valmiera – šeit

Daugavpils – šeit

Dalībnieki atzinīgi novērtēja gan pasākuma saturu, gan vietas izvēli. Tāpat kopējais pasākuma novērtējums ir augsts – 5 baļļu skalā – no 4,1 līdz 4,9.

Novertejums_regiona seminari_Microsoft

Aktivitātes notika  Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ilgtspējas nodrošināšanai.