Vairāk nekā 2000 darba devēju ieteikuši jauniešiem, kur apgūt izvēlētās profesijas

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 17.jūnijā

Jau ceturto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar karjeras portālu Prakse.lv un ar Statoil Fuel & Retail atbalstu veido darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un mācību programmu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur apgūt izvēlēto specialitāti. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu un vidusskolu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad viedokli izteikuši 2046 darba devēji, kas ir 12 reižu vairāk nekā pirmajā TOPa tapšanas gadā.

TOPa rezultāti

Darba devēju ieteiktāko skolu un studiju TOPs tiek veidots, lai nodrošinātu jauniešiem nepastarpinātu darba tirgus informāciju, palīdzot turpat 32 tūkstošiem pamatskolu, vidusskolu un arodskolu absolventu šovasar izdarīt pareizo tālākās izglītības izvēli, kas rezultētos labi apmaksātā darbā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Cilvēks bez izglītības ir kā māja bez pamatiem. Taču, lai pamati būtu tiešām spēcīgi un ilgtspējīgi, arī izglītībai jābūt tādai, kas darba tirgū tiek novērtēta. Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu TOPs nenoliedzami sniedz ieskatu, kur apgūstamas noteiktas profesijas un kādu izglītību darba devēji pēc personiskās pieredzes uzskata par darba veikšanai atbilstošu. Patīkami, ka šī gada topā ir pieaudzis profesionālās izglītības iestāžu un ieteikumu skaits, jo tieši profesionālās izglītības jomā LDDK pēdējos gados ir intensīvi risinājusi darba tirgus un izglītības sasaistes jautājumus, šopavasar panākot būtiskus grozījumus Profesionālās izglītības likumā.”

TOPa veidošanā šogad piedalījies rekordliels skaits uzņēmumu, kas norāda uz darba devēju ilgtermiņa stratēģiju personāla piesaistē un vēlmi iesaistīties jauniešu karjeras izvēlē, veicinot ekonomisko attīstību Latvijā. „Rezultāti pilnībā atklāj to, kādus darbiniekus šobrīd meklē uzņēmumi. Nesen Statoil Fuel & Retail biznesa centrā izsludinājām apjomīgāko vakanču tirgu ar vismaz 100 brīvām vakancēm turpmākā gada laikā. Tās atbilst mūsu ieteiktajām studijām, kas ir programmas finanšu un loģistikas jomās. Turklāt darbs starptautiskā uzņēmumā nav iespējams bez valodu zināšanām, tāpēc mudinu topošos studentus līdztekus pamatstudijām mācīties arī svešvalodas,” saka Statoil Fuel & Retail Latvia izpilddirektore Ilze Siliņa.

Šogad darba devēji akcentējuši ar būvniecību, tūrismu un pārtikas ražošanu saistītas profesijas, tomēr pirmo vietu nemainīgi ieņem programmētāja profesija.

TOPa rezultāti liecina, ka šogad darba devēju biežāk minēto profesiju lokā visbiežāk minētās ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares specialitātes, par TOPa līderi izvirzot programmētāja profesiju (168 ieteikums), kā arī dažādas uzņēmuma darbības atbalsta profesijas (mārketings, finanses, grāmatvedība). Pirmajā ieteiktāko profesiju divdesmitniekā iekļuvušas un lielu kāpumu piedzīvojušas tūrisma speciālista (+14), pārtikas un dzērienu tehnologa (+5) un būvinžiniera (+4) specialitāte. TOPa veidotāji uzsver – tas, ka šīs profesijas un izglītības iestādes, kur tās apgūt, ir bieži ieteiktas, liecina, ka tieši šajās jomās ir sarežģīti atrast tiešām zinošus un kvalificētus speciālistus.

GRF Personāla vadītājs Artūrs Graudiņš: „Normatīvo aktu izmaiņas būvniecības nozarē, likumdevēja un sabiedrības prasības darba izpildījumam, tā kvalitātei un drošībai rosina darba devējus pārskatīt būvniecības profesiju karti, izveidot jaunus, precizēt un papildināt jau esošos profesiju standartus, savukārt izglītības iestādes – izstrādāt jaunas izglītības programmas būvniecības jomā, tās veidojot arī kā starpizglītības iestāžu programmas. Šajā procesā aktīvi ir iesaistījušies arī Skonto grupas industriālie uzņēmumi, plānojot turpmāko kvalificēta personāla nodrošinājumu. Uzskatu, ka mācības un studijas būvniecības izglītības programmās jaunajiem audzēkņiem un studentiem iesakāmas kā prioritāras bezrisku izglītības programmas, kurās iegūtajām zināšanām un prasmēm vienmēr būs pielietojums – darbs būs, strādājot gan kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, gan darba devējam.”

Darba devēji visaugstāko atzinību jau ceturto gadu izrāda Rīgas Tehniskajai universitātei.

Apkopojot informāciju par darba devēju ieteiktākajām izglītības iestādēm, TOPa līdera godu saglabā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kurai seko Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kas šogad piedzīvojusi kāpumu par vienu vietu un iekļuvusi TOP 3 un Biznesa augstskola „Turība” (BAT), bet TOP 5 noslēdz Banku augstskola (BA).

„Darba devēju vērtējums mums ir ļoti nozīmīgs, jo tas apliecina RTU studiju programmu augsto kvalitāti un atbilstību darba tirgum. Ekonomikas ministrijas aprēķini liecina, ka tuvāko piecu gadu laikā Latvijā pietrūks tieši inženierzinātņu speciālistu, tāpēc aicinu jauniešus izmantot iespēju un studēt inženierzinātnes RTU, jo, kā liecina darba devēju viedoklis, tas nodrošinās izcilas karjeras iespējas,” saka RTU studiju prorektors Uldis Sukovskis.

TOPā visnovērtētākā studiju programma nemainīgi ir RTU datorzinātņu programma. Pirmajā desmitniekā ir trīs LU apgūstamās studiju programmas –datorzinātņu, komunikācijas un vadības zinātņu programmas, – kā arī divas BAT studiju programmas – tūrisma un viesmīlības vadība, kā arī uzņēmējdarbības vadība. Desmitniekā ierindojas arī divas BA studiju programmas – uzņēmējdarbības vadība un finanses, kā arī Rīgas Ekonomikas augstskolas bakalaura programma ekonomikā un uzņēmējdarbības vadībā un RTU būvniecības studiju programma.

Darba devēji sāk akcentēt tehnikumu un koledžu izglītības kvalitāti.

„Latvijā arvien vairāk uzmanības tiek vērsts uz jauniešu karjeras izglītības veicināšanu, vēlamies veicināt profesijas izvēli, kas ir balstīta uz racionālu pieeju. Darba devēji ir tie, kas spēj novērtēt izglītības iestāžu sagatavoto jauniešu profesionālo kvalitāti un atbilstību darba tirgum. Latvijas darba devēji ir norādījuši, kuru skolu absolventus viņi labprāt ņemtu praksē vai darbā. Jāatzīmē, ka darba devēji šogad aktīvāk nekā jebkad iepriekš norādījuši uz tehnikumu un koledžu ieguldījumu profesionāļu izglītībā. Tā izglītības iestāžu TOP20 ierindojušās četras koledžas un viens tehnikums – Rīgas Tehniskā koledža, Rīgas Valsts tehnikums, Rīgas Celtniecības koledža, Latvijas Kultūras koledža un Alberta koledža,” norāda Prakse.lv vadītājs Jānis Logins.

LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus ieklausīties darba devēju viedoklī, izvēloties studiju jomu un izglītības iestādi, lai nodrošinātu sev darba iespējas nozarē, kuru plāno apgūt. TOPā iespējams aplūkot arī ieteikumus nozaru griezumā, lai ikviens jaunietis zinātu, kur apgūt to profesiju, kas saista visvairāk.