Valdības sociālie partneri – LDDK un LBAS pirmo reizi tiekas ar jauno finanšu ministri, lai vienotos par kopīgām nodokļu politikas pamatnostādnēm

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 10.martā

Šodien Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) nodokļu politikas un budžeta apakšpadomes ietvaros notika pirmā sociālo partneru – Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) tikšanās ar jauno finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu, lai diskutētu par nodokļu politikas virsmērķi un kopīgu izpratni.

Darba devējiem ir sekojošas prioritātes, lai veidotu ilgtermiņa nodokļu politiku – mazināt ēnu ekonomikai piemītošās priekšrocības, valsts budžeta veidošanas kontekstā ir jāpārskata arī budžeta izdevumu pozīcijas, īpaši svarīgi ir veicināt uzņēmējdarbības aktivitāti.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Nodokļu politikai ir jāveicina vērtības radīšana un attīstība, nevis jānodrošina esošo resursu pārdale. Nodrošinot attīstību, kas sevī ietver tautsaimniecības izaugsmi, tiek radīta arī lielāka pārdalāmo resursu bāze – kas attiecīgi arī rada labklājības pieaugumu valstī kopumā.”

LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egīls Baldzēns: “Nodokļu politikas kontekstā svarīgi ir panākt, lai atalgojums par vienādu darbu būtu konkurētspējīgs visās Baltijas valstīs. Šobrīd pie vienādas bruto darba samaksas ar Lietuvu un Igauniju, Latvijā darbinieks parasti saņem mazāku neto darba samaksu, kas būtu jāmaina. To lielā mērā iespējams risināt ar darba nodokļiem, kas Latvijā ir augstāki kā citās Baltijas valstīs.”

Rezultatīvie rādītāji un mērķi, kas atspoguļo valstu izaugsmi ir – Pasaules bankas “Doing Business” vērtējums, kur mērķis Latvijai ir sasniegt 13.vietu 2020.gadā (šobrīd 22.vieta). Un “Globālās konkurēstpējas vērtējumā” Latvijai ir jāsasniedz 30.vieta 2020.gadā (šobrīd 44.vieta). Lai sasniegtu šos rādītāju, kas ietver starptautisko konkurētspēju, nepieciešams būtiski pārskatīt nodokļu politiku un veikt tajā nepieciešamās izmaiņas, lai 2017. gada budžets būtu tautsaimniecības attīstību veicinošs, ne kavējošs.

Tikšanās piedalījās arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valsts Ieņēmumu dienests, Ekonomikas ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība.

Papildu informācija:

LDDK ir nacionālā līmeņa sociālais partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK veicina sociālā dialoga izveidi pašvaldībās ar trīspusējo konsultatīvo padomju starpniecību. LDDK ir pārstāvēta Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē (NTSP), tās apakšpadomēs un citās nacionāla līmeņa konsultatīvajās padomēs un komisijās, tādējādi nodrošinot darba devēju viedokļa pārstāvniecību un līdzdalību Latvijas Republikas tiesību aktu izstrādē un pozīciju sagatavošanā par ES tiesību aktu projektiem. NTSP budžeta un nodokļu politikas apakšpadome dibināta 2015. gadā ar mērķi vecināt sociālo partneru iesaisti nodokļu politikas veidošanā.