Valsts prezidents vienisprātis ar sociālajiem partneriem par strukturētu pieeju valsts budžeta veidošanai

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 18.septembrī

Valdības sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – šodien tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, lai pārrunātu 2016.gada valsts budžeta veidošanas procesu. Valsts prezidents, uzklausot sociālo partneru argumentus par valdības iecerētajām nodokļu politikas izmaiņām un valsts budžeta plānošanu kopumā, atzina, ka valdības dialogs ar sociālajiem partneriem ir bijis nepilnīgs. Valsts prezidents uzsvēra, ka no valdības sagaida konsekventu darbību nodokļu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai, kā arī sabiedrībai doto solījumu pildīšanu, vienlaikus norādot – ja kādu apstākļu dēļ solījumus nav iespējams pildīt, jārod kompensējošs risinājums.

Kā būtiskākais aspekts sociālo partneru sarunā ar Valsts prezidentu tika uzsvērti darba nodokļi un to radītais konkurētspējas risks Latvijai Baltijas mērogā – patlaban pie vienlīdzīgām kopējām darbaspēka izmaksām, ieskaitot gan darba ņēmēja, gan darba devēja nodokļus, Latvijā strādājošie saņem vismazāko neto atalgojumu.

LDDK un LBAS iepazīstināja Valsts prezidentu ar pagājušajā gadā Finanšu ministrijas parakstīto Nodokļu politikas stratēģiju 2015.-2017.gadam, kā arī ar sociālo partneru priekšlikumiem valdībai un Finanšu ministrijai, nākamā gada budžetā aizvietojot līdz šim solīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumu un valdības iecerēto tā dēvēto “solidaritātes” nodokli ar citiem kompensējošiem risinājumiem.

LDDK Prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Tikko publiskotā Eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda Junkera uzruna Eiropas Parlamentam ietver vienu fundamentālu frāzi, kas būtu jāņem vērā arī Latvijas politiķiem, – uzņēmējdarbība, darba devēji un darba ņēmēji ir izaugsmes un investīciju vienīgie vēstnieki. Nav cita avota, kur ekonomikā rastos finanšu līdzekļi, kā vien uzņēmējdarbība. Tādēļ valdībai ikviens savs lēmums gan nodokļu politikas, gan citās jomās jāizsver no uzņēmējdarbības attīstības un tās iespējamas atvieglošanas viedokļa.”

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: “Darba devējiem ir vajadzīgs stabils pamats, uz kura veidot attiecības ar darbiniekiem. Ja šajā ķēdē kāds posms – šai gadījumā valsts radītais pamats – tiek sarauts, neziņā paliek gan darba devēji, gan darbinieki, pasliktinās kopējā atmosfēra un nākotnes izredzes. Diemžēl šoruden redzam tieši to, ka pamats tiek šūpots, neskatoties uz to, ka ekonomikā šobrīd vērojama kaut neliela, tomēr izaugsme.”

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “To, ka darba devēju stabilitātes izjūta budžeta veidošanas procesa kontekstā mazinās, liecina arī LDDK veiktā biedru aptauja. Vairāk nekā puse aptaujāto darba devēju nākamajā gadā plāno apturēt vai būtiski samazināt atalgojuma pieaugumu savā uzņēmumā, aptuveni piektā daļa apsver iespējamību likvidēt daļu darba vietu, bet trešdaļa respondentu – vai nu izmantot citas, likumā atļautas darbinieku atalgošanas formas (piemēram, pārliekot daļu augstu atalgotu vadītāju, uz kuriem potenciāli attiektos tā dēvētāis “solidaritātes” nodoklis, darba algu uz dividenžu izmaksu kā līdzīpašniekiem) vai palielināt savu preču un pakalpojumu cenas gala patērētājam, lai kompensētu pieaugošās darbaspēka izmaksas uzņēmumā. Tas parāda, ka ikviens lēmums nodokļu politikā rada konkrētas sekas un rīcību nodokļu maksātāju pusē.”

Valsts prezidents sociālajiem partneriem pauda apņēmību veicināt konstruktīvu un strukturētu valdības pieeju gan 2016.gada, gan turpmāko budžetu veidošanai, tostarp sociālie partneri pauda skaidru apņēmību atbalstīt mērķtiecīgu cīņu ar ēnu ekonomiku un iesaistīties nodokļu sistēmas reformu izstrādē un īstenošanā saskaņā ar parakstīto Nodokļu politikas stratēģiju.