Veiksmīgas profesionālo izglītības iestāžu un darba devēju sadarbības pamatā ir atsaucība, spēja pielāgoties un vēlme darīt

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 16.jūnijā

Vakar, 15. jūnijā, projekta “Kvalitatīvas prakses darba tirgum” noslēgumā, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) organizēja starptautisku konferenci, kuras dalībnieki diskutēja par darba devēju sadarbības iespējām ar profesionālās izglītības iestādēm (PII) mācību prakšu nodrošināšanā.

“Mācību prakses, kuras īsteno pie darba devējiem uzņēmumos, sniedz lielu ieguldījumu jauniešu karjerā un tālākajā attīstībā. Ja vēlamies jaunatni apmācīt un nostiprināt viņu prasmes, kas nākotnē var palīdzēt atrast īsto vietu darba tirgū, ir nepieciešams kopīgs darbs, un viens no tiem – kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību nodrošināšana uzņēmumos,” atklājot konferenci, teica LDDK prezidents Vitālijs.

Konferencē piedalījās arī Lietuvas Darba devēju konfederācijas projektu departamenta direktore Jolanta Vaičiūnaite. Viņa atzina, ka labākais instruments jauniešu karjeras veidošanā ir prakses, un tieši tādēļ Lietuvā uzsāka pilotprojektu, kas nodrošina mācības reālā darba vidē. Tā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi uzlabo ne tikai apgūstamās profesijas prasmes, bet arī gūst pieredzi, kā veiksmīgi integrēties uzņēmumā, uzlabo savas komunikācijas spējas un iemācās būt atbildīgiem.

Reģistrējoties konferencei, dalībniekiem bija iespēja izteikt savu viedokli par to, kas, viņuprāt, ir kvalitatīvas prakses priekšnosacījumi un kas nodrošina veiksmīgu profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšanā. Attiecībā uz pirmo jautājumu, visaugstāk konferences dalībnieki vērtē tieši praktikanta ieinteresētību un motivāciju, kā arī vienlīdz svarīgs faktors kvalitatīvu mācību prakšu īstenošanā ir likumdošanas prasību ievērošana, ietverot darba aizsardzības prasību, trīspusēju līgumu, apdrošināšanas un citus būtiskus nosacījumus. Runājot par veiksmīgu darba devēju un skolu sadarbību prakšu organizēšanā, respondenti visaugstāk vērtē kvalitatīvu izglītību PI iestādēs un arī darba devēju ieinteresētību praksēs apmācīt savus iespējamos nākotnes darbiniekus.

Savukārt par labākajām profesionālo izglītības iestāžu un darba devēju sadarbības receptēm konferences dalībnieki atzina uzņēmēju un arī skolu pretimnākšanu, Nozaru ekspertu padomes (sadarbības platforma, kas nodrošina profesionālās izglītības iestāžu var sadarbību ar darba devējiem), kā arī modulārās profesionālās izglītības programmas.

Pamatojot to, kādai 21. gadsimtā jābūt profesionālajai izglītībai Latvijā un Eiropā, konferences paneļdiskusijas dalībnieki LDDK Kokrūpniecības nozaru ekspertu padomes koordinators Artūrs Bukonts, prakse.lv valdes loceklis Jānis Logins, Ogres Valsts tehnikuma direktore Ilze Brante, Valsts izglītības satura centra direktora vietnieks Jānis Gaigals un A/S “Latvenergo” personāla vadības direktore Inga Kola atzina, ka galvenie veiksmes atslēgvārdi ir sadarbība, ieguldījums, elastība un izaicinājums. Lai profesionālā izglītība Latvijā būtu kvalitatīva, svarīga ir visu ieinteresēto pušu iesaiste un savs pienesums. Atsaucība, vēlme darīt, spēja ātri reaģēt un pielāgoties, ir pamats veiksmīgai sadarbībai.

Konference tika finansēta LDDK īstenotā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros.