Veselības aprūpes reformas darba devēju skatījumā

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 04.aprīlī

31.martā Saeimas namā notika starptautiska konference “Vai veselības apdrošināšana var glābt veselības aprūpi Latvijā?”, kurā piedalījās un par nepieciešamajām reformām veselības aprūpes finansēšanā no darba devēju perspektīvas stāstīja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Konferences mērķis bija izanalizēt Latvijai piemērotāko risinājumu veselības nozares finansēšanā, kā arī salīdzināt Lietuvas un Igaunijas līdzšinējo pieredzi veselības apdrošināšanas jomā. Šobrīd starp visām Baltijas valstīm Latvija ir vienīgā, kuras darbaspēka nodokļos nav ietverts veselības apdrošināšanas maksājums, kas Igaunijā ir 13% un Lietuvā 9%, kaut arī salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm, darbaspēka nodokļu slogs Latvijā ir augstāks.

Šī gada martā Latvijas Darba devēju konfederācija veica biedru aptauju, lai noskaidrotu, kādas ir darba devēju izmaksas darbinieku veselības aprūpei.  Aptaujā piedalījās uzņēmumi, kuru kopējais apgrozījums ir 2,9 miljardi euro un nodarbināto skaits uzņēmumos – 40 590. Apkopojot respondentu atbildes, tika secināts, ka darba devēji gada laikā saviem darbiniekiem apmaksā vairāk kā 260 000 slimības dienu, papildus tam 69% aptaujāto uzņēmumu nodrošina veselības apdrošināšanu, 63% apmaksā virsstundas, 80% nodrošina obligāto veselības pārbaudi, kā arī papildu izmaksas 63% uzņēmumu rada darbinieku aizvietošana.

Lai mazinātu Latvijas darba devēju izmaksas, kas attiecināmas uz darbinieku veselības aprūpes finansēšanu un uzlabotu veselības aprūpes sistēmu, LDDK, strādājot pie jaunās nodokļu politikas stratēģijas 2017. – 2021.gadam, atbalstīja nodokļu kompleksa modelī iekļauto obligātās veselības apdrošināšanas komponenti 1% apmērā no esošās sociālās apdrošināšanas nodokļa likmes. Kaut arī 1 procenta punkts salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju nav daudz, tas ir pirmais solis lielākām pārmaiņām nākotnē.