VIDEO: Sociālo partneru forums 31.03.2015

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 02.aprīlī

LATVIJAS PREZIDENTŪRAS EIROPAS SAVIENĪBAS PADOMĒ UZRUNA UN KONFERENCES ATKLĀŠANA

Laimdota Straujuma, Latvijas Republikas Ministru prezidente, Latvijas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) līdzpriekšsēdētāja

Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas (EK) viceprezidents eiro un sociālā dialoga jautājumos

Vitālijs Gavrilovs, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents, Latvijas NTSP līdzpriekšsēdētājs

Pēteris Krīgers, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs, Latvijas Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) līdzpriekšsēdētājs

Kā stiprināt sociālo dialogu un sociālo partneru rīcībspēju – Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē skatījums Uldis Augulis, Latvijas Republikas labklājības ministrs, Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) loceklis

Sociālā dialoga salīdzinošās perspektīvas ES dalībvalstīs Huans Menendess-Valdess (Juan Menéndez-Valdés), Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (EUROFOUND) direktors

Globālā perspektīva par investīciju instrumentiem augstas kvalitātes darbavietās ekonomiskā izrāviena radīšanai Ri Vejsa Keldgorda (Rie Vejs Kjeldgaard), Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) reģionālā direktora vietniece

Eiropas sociālā dialoga ieguldījums kvalitatīvu darbavietu radīšanā, darba tirgus modernizācijā un sociālās aizsardzības sistēmās  Žordi Kurells Gotors (Jordi Curell Gotor), Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta direktors

Nepieciešamā rīcība un politika sociālā dialoga stiprināšanai Eiropā: uzņēmējdarbības perspektīva Renate Hornunga Drausa (Renate Hornung Draus), Eiropas Biznesa konfederācijas BUSINESSEUROPE Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja

Nepieciešamā rīcība un politika sociālā dialoga stiprināšanai Eiropā: arodbiedrību perspektīva Patriks Itšerts (Patrick Itschert), Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretāres vietnieks

Sociālā dialoga veicināšana ES un pašreizējās divpusējās sarunas ES līmenī Maksims Čeruti (Maxime Cerutti), BUSINESSEUROPE Sociālo lietu direktors Patriks Itšerts (Patrick Itschert), ETUC ģenerālsekretāres vietnieks

SOCIĀLĀ DIALOGA SISTĒMA EKONOMISKAI IZAUGSMEI UN KONKURĒTSPĒJAI

Paneļdiskusija par labo praksi sociālajā dialogā ar valdību un pašvaldībām – kā instrumentu ekonomiskajai izaugsmei un konkurētspējai: institucionālā perspektīva. Sociālo partneru diskusijas un rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem.

Moderatore: Aiva Vīksna, SIA „Lietišķās informācijas dienests” izpilddirektore, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) viceprezidente, NTSP locekle

Referente: Nataļja Mickeviča, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte

Latvija: Arodbiedrību perspektīva par trīspusējas sadarbības lomu – sociālo partneru iesaiste lēmumu pieņemšanā un reformu vadīšanā Pēteris Krīgers, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs

Latvija: Darba devēju perspektīva par trīspusējās sadarbības lomu – sociālo partneru iesaiste lēmumu pieņemšanā un reformu vadīšanā Līga Menģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore, NTSP locekle

Nīderlande: Trīspusējās sadarbības padomes (TSP) darbība izaugsmei un konkurētspējai Rolands Zvīrss (Roland Zwiers), Nīderlandes Sociālās un ekonomiskās padomes (SER) vecākais ekonomikas lietu speciālists, Nīderlandes TSP pārstāvis

Luksemburga: Sociālā dialoga labās prakses piemēri no arodbiedrību perspektīvas Raimonds Henkss (Raymond Hencks), Luksemburgas Valsts dienesta darbinieku arodbiedrību konfederācijas (CGFP) valdes loceklis, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) dalībnieks

Čehijas darba devēji: Kā izmantot sociālo dialogu Eiropas un valstu līmenī reformu procesu ietekmēšanai Vladimīra Drbalova (Vladimíra Drbalová), Čehijas Industriālās konfederācijas Starptautisko organizāciju un Eiropas lietu departamenta direktore, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Darba devēju grupas dalībniece

NOZARES SOCIĀLAIS DIALOGS PRODUKTIVITĀTEI UN KONKURĒTSPĒJAI

Paneļdiskusija par divpusējo sociālo dialogu un koplīgumu lomu nozaru līmenī kā instrumentu ekonomiskajai izaugsmei un konkurētspējai: nozaru un starpnozaru perspektīva. Diskusijas par sociālo partneru rekomendācijām lēmumu pieņēmējiem.

Moderatore: Līna Karra (Liina Carr), Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Starptautiskā departamenta vadītāja, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas (EESK) Darba ņēmēju grupas dalībniece

Referents: Andris Alksnis, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) eksperts darba tiesībās

Nozaru sociālais dialogs Eiropā: pētījuma rezultātu prezentācija Geiss van Hautens (Gijs van Houten), Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (EUROFOUND) pārstāvis

Sociālais dialogs publiskā sektora darba devēju perspektīvā Elans Džonss (Allan Jones), Eiropas Raidorganizāciju savienības pārstāvis

Labā prakse: Nīderlande Sēss Shūnmakers (Cees Schoenmakers), Nīderlandes darba devēju organizācijas VNO/NCW pārstāvis

Divpusējais sociālais dialogs Vācijā no arodbiedrību skatpunkta: līdzdalība lēmumu pieņemšanā un darba koplīgumu slēgšana Zanda Martens, Pakalpojumu nozares darbinieku apvienotā arodbiedrība ver.di, reģions Düsseldorf-Wuppertal-Solingen

Latvija: sociālais dialogs dzelzceļa transporta nozarē Aivars Strakšas, VAS „Latvijas Dzelzceļš” viceprezidents,  Aleksandrs Muhlinkins, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) loceklis

INDUSTRIĀLĀS ATTIECĪBAS PRODUKTIVITĀTEI UN KONKURĒTSPĒJAI

Paneļdiskusija par sociālo dialogu un koplīgumu lomu uzņēmumu līmenī, tajā skaitā mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU), kā instrumentu ekonomiskajai izaugsmei un konkurētspējai: uzņēmumu perspektīva. Diskusijas par sociālo partneru rekomendācijām lēmumu pieņēmējiem.

Moderatore: Liliana Volozinska (Liliane Volozinskis), Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas (UEAPME) Sociālo lietu un apmācības politikas direktore

Referente: Ruta Porniece, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) nacionālā koordinatore, izglītības un sociālo lietu eksperte

Labā prakse: Somija Pirka Nikkula (Pirkko Nikula), Somijas arodbiedrību konfederācijas STTK starptautiskā padomniece

Labā prakse: Zviedrija Sverkers Rudebergs (Sverker Rudeberg), Zviedrijas uzņēmumu konfederācijas/ Svenskt Naringsliv pārstāvis

Sociālā dialoga izaicinājumi uzņēmuma līmenī Latvijā Salvis Lapiņš, AS „Olainfarm” valdes loceklis Rudīte Bērziņa, AS „Olainfarm” arodbiedrības priekšsēdētāja

Sociālā dialoga prakse mazos un vidējos uzņēmumos: Austrija Dr. Andreass Henkels (Andreas Henkel), Austrijas Ekonomikas kameras Amatniecības un amatu nodaļas pārstāvis

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) atzinums par sociālā dialoga struktūru un organizāciju patiesas ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) kontekstā.

Irini Ivoni Pari (Irini Ivoni Pari), Grieķijas Uzņēmumu federācijas pastāvīgā pārstāve Briselē un BUSINESSEUROPE, Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas (EESK) locekle

Sesiju kopsavilkums un rekomendāciju prezentācija Eiropas sociālajiem partneriem, Eiropas Komisijai un citām ES iestādēm (ES nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padome, EPSCO, 20-22.04.2015)/ Nodarbinātības komiteja, EMCO, un Eiropas Sociālā dialoga komiteja, SDC)

Vitālijs Gavrilovs, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents, Latvijas Nacionālās Trīspusējās sadarbības padome (NTSP) līdzpriekšsēdētājs

Pēteris Krīgers, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs, Latvijas Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) līdzpriekšsēdētājs