Vitālijs Gavrilovs – Latvijas darba devēju balss Eiropā

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 19.augustā

Balstoties uz Ministru Kabineta 11.augusta lēmumu, arī turpmākos piecus gadus Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs turpinās pārstāvēt Latvijas darba devēju pozīciju Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK). LDDK Prezidents uzsver, ka šis ir īpaši būtisks periods, jo pašreizējā EESK sastāva darbības termiņš ir 2020.gads, kas saskan ar Eiropas Savienības stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanas periodu.

Par EESK

EESK darbojas 353 komitejas locekļi no 28 ES dalībvalstīm. EESK ir Eiropas Savienības konsultatīva iestāde. Komiteja ir dibināta 1957. gadā, un tā konsultē ES nozīmīgākās iestādes (Eiropas Komisiju, Padomi, Eiropas Parlamentu), sniedzot atzinumus par ierosinātajiem ES tiesību aktiem un izstrādājot pašiniciatīvas atzinumus par citiem būtiskiem tematiem.

EESK veicina demokrātisku līdzdalību ES politikas veidošanā un sekmē sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības organizāciju nozīmes palielināšanos, veidojot strukturētu dialogu ar publiskās pārvaldes institūcijām.

LDDK Prezidents Vitālijs Gavrilovs EESK darbojies arī iepriekšējā Komitejas sastāvā, tāpat V.Gavrilovs pārstāv darba devēju intereses Latvijas Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē (NTSP) un Eiropas biznesa konfederācijas BUSINESSEUROPE Prezidentu padomē.