Zemgales reģiona izglītības vadības, pieaugušo izglītības speciālistu un uzņēmēju seminārs

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 04.decembrī

logorindaŠī gada 6. decembrī projekta vadītāja Jolanta Vjakse informēs Zemgales reģiona uzņēmējus par ESF projektu «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

Pasākuma darba kārtība

zemgales reģions