Zinot naudas likumus, nenomaldīsies naudas līkumos!

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 08.oktobrī

Lai informētu uzņēmējus un sabiedrību par izvairīšanos no nelegālām finanšu shēmām un izglītotu par pareizo rīcību dažādās situācijās, Finanšu izlūkošanas dienests rīko informatīvu akciju “Zini naudas li(ī)kumus!”.

Aaicinām Jūs piedalīties akcijas atklāšanas pasākumā un diskusijā “Kāpēc cilvēki iesaistās finanšu noziegumos?”. Tajā piedalīsies Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa, LU profesors sociālajā psiholoģijā Ivars Austers, sociālantropologs Andris Saulītis un LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Laiks, vieta: 17. oktobris, plkst. 14.00, “TechHub Rīga” telpās Rīga, Kronvalda bulvārī 4.

Dalību apstipriniet šeit vai rakstot / zvanot zaiga.barvida@fid.gov.lv; 67969489 līdz 15. oktobrim.

Akcija “Zini naudas li(ī)kumus!” – izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem. Kampaņā digitāli izglītojošā spēlē ikviens aicināts pārbaudīt savas zināšanas par ekonomiskajiem un finanšu noziegumu riskiem un rīcību šādās situācijās. 

Kampaņu organizē Finanšu izlūkošanas dienests kopā ar partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Biznesa savienību. Informatīvais atbalsts – Latvijas Investīciju attīstības aģentūra. 

Kampaņas attīstībai seko līdzi:

Twitter:@naudaslikumi
Facebook: @naudaslikumi