Korporatīvās sociālās atbildības platforma

17.07.14

Parādīt saistītās lietas

Kas ir Korporatīvā sociālā atbildība (KSA)?

2011. gadā Latvijas Darba devēju konfederācija izveidoja KSA platformu. Tā ir brīvprātīga rīcības filozofija un uzņēmējdarbības vērtību apliecinājums sabiedrībai, veidojot attiecības starp uzņēmējiem, uzņēmumiem un ietekmes auditorijām, kas ietver ilgtspējīgu attīstību un resursu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

KSA platforma ir galvenais KSA ekspertu forums. Tās svarīgākais uzdevums ir atvieglot ekspertu pieredzes apmaiņu un veicināt darba devēju konsolidētas KSA nostājas veidošanu, atsaucoties uz KSA memorandu, kā arī sniegt rekomendācijas publiskā sektora organizācijām, izvērtējot uzņēmumu KSA labo praksi. Platforma nodrošina KSA politikas ieviešanu vietējā, reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

shema_KSA

Kas ir KSA memorands?

Memorands skaidro korporatīvās sociālās atbildības definīciju, principus, apraksta lielākās uzņēmuma ietekmes auditorijas, nosaka turpmākos izaicinājumus KSA jomā Latvijas sabiedrībai. Piemēram, palielināt to uzņēmumu skaitu, kas par savu labo praksi ziņo nacionālajā līmenī, izmantojot uzņēmuma Ilgtspējas indeksu, vai starptautiskajā līmenī pievienojoties, piemēram, ANO Globālā līguma kustībai, lai apliecinātu uzņēmuma ilgtspēju.

KSA memoranda atbalstītāji

Latvijas Darba devēju konfederācija
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Ekonomikas ministrija
Vides ministrija
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Valsts darba inspekcija
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Latvijas Pašvaldību savienība
Pasaules dabas fonds
Sabiedrība par atklātību „Delna”
Latvijas Kvalitātes asociācija
Latvijas Personāla vadīšanas asociācija
Latvijas Reklāmas asociācija
Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācija
Latvijas Preses izdevēju asociācija
Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Latvijas Spēļu biznesa asociācija
Latvijas Rektoru padome
Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija
Ideju partneru fonds
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Zemkopības ministrija
Labklājības ministrija
Ārlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Valsts ieņēmumu dienests
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Konkurences padome
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūts
Latvijas Cilvēktiesību centrs

KSA principi Latvijā

Tiesību aktu ievērošana, uzņēmējdarbību regulējošās tiesiskās vides prasību pildīšana – nodokļu, darba attiecību, vides aizsardzības, cilvēktiesību un citu jomu tiesības

 • Atbilstošu darba vietu radīšana, investējot ražošanas, pakalpojuma sniegšanas un cilvēku resursu attīstībā
 • Labas kvalitātes produktu un pakalpojumu piedāvāšana klientiem atbilstoši viņu vajadzībā
 • Integrētas un savstarpēji saskaņotas attiecības ar visām ietekmes auditorijām
 • Efektīva uzņēmējdarbības veikšana, radot pievienoto ekonomisko vērtību un uzlabojot nacionālo konkurētspēju ietekmes auditoriju un sabiedrības labā
 • Sabiedrības prasību un vispārpieņemtās biznesa un indivīda ētikas iestrāde uzņēmējdarbības praksē
 • Iesaistīšanās nozares, reģionālajā vai nacionāla līmeņa sociālajā dialogā, kas tiek īstenota ar darbinieku apvienību, darba devēju organizāciju – sociālo partneru – sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām
 • Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana, īstenojot projektus partnerībā ar ietekmes auditorijām
 • Korupcijas risku samazināšana un izskaušana, izstrādājot kopīgus uzņēmējdarbības ētikas standartus nozaru līmenī, kā arī to ieviešana praksē

KSA platformas mērķi

 • Palielināt dalīborganizāciju skaitu, kas pievienojas Memorandam par KSA principiem Latvijā
 • Palielināt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību dalībnieku skaitu Ilgtspējas indeksā
 • Sadarbībā ar partneriem sniegt komentārus KSA atbalsta politikas nacionālās stratēģijas izstrādei
 • Izglītot uzņēmējus un sabiedrību KSA jautājumos
 • Veicināt KSA principu ieviešanu Latvijas uzņēmumos un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās

KSA iniciatīvas