Lietišķās sadarbības padomes (LSP)

18.07.14

Parādīt saistītās lietas

Viena no LDDK prioritātēm ir Latvijas uzņēmēju ārējo ekonomisko interešu aizstāvība, stiprinot attiecības ar dažādu valstu darba devēju organizācijām.

Interešu pārstāvības un darbības labākai koordinācijai LDDK ir noslēgusi divpusējos līgumus ar dažādu valstu nacionālām un reģionālām darba devējus apvienojošām uzņēmēju organizācijām, veidojot Lietišķās sadarbības padomes (LSP) ar Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm.

LSP regulāro tikšanos laikā tiek pārrunāta esošā sadarbība, nepieciešamā rīcība un iesaiste dažādu uzņēmējdarbību un sadarbību uzņēmēju līmenī veicinošu jautājumu risināšanā starpvaldību komisiju līmenī.

LDDK ir nodibinājusi Lietišķās sadarbības padomes ar Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Kazahstānu, Krieviju, Moldovu, Turkmenistānu, Ukrainu un Uzbekistānu.

Latvijas – Krievijas Lietišķās sadarbības padome

Padome izveidota 2008.gadā. No Latvijas puses padomi veido LDDK un Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera. Latvijas puses LSP vada AS “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis. No Krievijas puses padomi veido un pārstāv Viskrievijas darba devēju apvienība „Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienība”, Krievijas Apvienoto darba devēju koordinācijas padome un Krievijas Federācijas Tirdzniecības un rūpniecības palāta un LSP vada Pjotrs Avens. lasīt vairāk

Latvijas – Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padome

Padome izveidota 2008.gadā. No Latvijas puses padomi veido un pārstāv LDDK. Latvijas puses LSP vada VAS “Latvijas Dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs, prezidents Edvīns Bērziņš. No Baltkrievijas puses padomi veido Baltkrievijas rūpnieku un uzņēmēju (darba devēju) konfederācija (Союз некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)») un padomi vada Dmitrijs Dičkovskis, Biznesa skolas “ИПМ” direktoru padomes priekšsēdētājs. lasīt vairāk

Latvijas – Ukrainas Lietišķās sadarbības padome

Padome izveidota 2009.gadā. No Latvijas puses padomi veido un pārstāv LDDK. Latvijas puses LSP vada Rīgas Brīvostas pārvaldes pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. No Ukrainas puses padomi veido Ukrainas darba devēju federācija (Federation of Employers of Ukraine).  lasīt vairāk

Latvijas – Kazahstānas Lietišķās sadarbības padome

Padome izveidota 2010.gadā. No Latvijas puses padomi veido LDDK. Latvijas puses LSP vada VAS “Latvijas Dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs, prezidents Edvīns Bērziņš. No Kazahstānas puses padomi veido Kazahstānas darba devēju konfederācijas (Конфедерация работодателей Республики Казахтан) un padomi vada Askars Mamins, AS nacionālās kopmpānijas „Казахстан темір жолы” prezidents. lasīt vairāk

Latvijas – Azerbaidžānas Lietišķās sadarbības padome

Padome izveidota 2012.gadā. No Latvijas puses padomi veido LDDK. Latvijas puses LSP vada Biznesa augstskolas “Turība” līdzīpašnieks Ivars Strautiņš. No Azerbaidžānas puses padomi veido Azerbaidžānas Republikas Nacionālā uzņēmēju konfederācija (National Confederation of Entrepreneurs (Employers’) Organizations of Azerbaijan, ASK). lasīt vairāk

Latvijas – Armēnijas Lietišķās sadarbības padome

Padome izveidota 2013.gadā. No Latvijas puses padomi veido LDDK. No Armēnijas puses padomi veido Armēnijas Darba devēju nacionālo savienība (Republican Union of Employers of Armenia, RUEA). No Latvijas puses LSP vada Imants Kanaška, LDDK Padomes loceklis un Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs. lasīt vairāk

Latvijas – Gruzijas Lietišķās sadarbības padome

LDDK un Gruzijas Darba devēju asociācija (Georgian Employers’ Association, GEA) 2009.gadā noslēdza sadarbības līgumu. Abas organizācijas 2014.gadā izveidoja Latvijas – Gruzijas Lietišķo sadarbības padomi. No Latvijas puses LSP vada Imants Kanaška, LDDK Padomes loceklis un Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs. No Gruzijas puses LSP vada Nugzar Ksovreli, AS Corporation Kindzmarauli ģenerāldirektors. lasīt vairāk

Latvijas – Uzbekistānas Lietišķās sadarbības padome

LDDK un Uzbekistānas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan, CCIU) 2015.gadā noslēdza sadarbības līgumu. LSP izveidota 2015. gadā un no Latvijas puses LSP vada AS “Sonora” valdes priekšsēdētājs Jānis Mozga. lasīt vairāk

Latvijas – Turkmenistānas Lietišķās sadarbības padome

LSP izveidota 2015. gadā. No Latvijas puses LSP vada AS “Sonora” valdes priekšsēdētājs Jānis Mozga. lasīt vairāk

Latvijas – Moldovas Lietišķās sadarbības padome

LDDK un Moldovas Republikas Nacionālā darba devēju konfederācija (CNMP) 2015.gadā noslēdza sadarbības līgumu. LSP izveidota 2015. gadā un no Latvijas puses LSP vada Imants Kanaška, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) padomes loceklis un Jelgavas ražotāju un tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs. lasīt vairāk