Mazo un vidējo uzņēmumu platforma

01.06.14

Parādīt saistītās lietas

Kas ir MVU sadarbības platforma?

2009.gada 14.oktobrī pēc LDDK aicinājuma 23 mazos un vidējos, kā arī mikrouzņēmumus pārstāvošās biedrības un darba devēju organizācijas no visas Latvijas, vienojās par kopīgas rīcības nepieciešamību MVU aizsardzībai, atbalstam un finanšu resursu pieejamības jautājumu risināšanai.

Organizācijas vienojās par MVU sadarbības platformas izveidi un parakstīja Sadarbības memorandu, kas noteiks tālāko rīcību MVU atbalsta politikas iedzīvināšanā, sadarbojoties ar valsts atbildīgajām institūcijām, pašvaldībām un privāto sektoru.

MVU Platformas darbības virzieni

LDDK Platformas ietvaros ir identificējusi šādus iespējamos darbības virzienus un aktivitātes, kas būtu nepieciešamas mikro un mazās uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā un kam būtu nepieciešams arī valsts finansiāls atbalsts:

  • E-mentorings (arī veidojot pārrobežu sadarbību);
  • Atbalsta programmas jauniešu un jauno vecāku iesaistīšanai uzņēmējdarbībā;
  • Konsultācijas, apmācības un semināri jaunajiem uzņēmējiem, varētu tikt nodrošinātas arī e-vidē;
  • Vienotas informācijas sistēmas izveide e-vidē par uzņēmējiem pieejamajo finanšu un nefinanšu abalstu;
  • Vienota uzņēmējdarbības izglītības programma, sākot jau ar pamatskolas līmeni.