Normatīvo aktu projektu analīze

21.07.14

Parādīt saistītās lietas

LDDK izvērtē topošos nacionālos un ES politikas plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus.

Eksperti analizē un prognozē to ietekmi uz uzņēmumu izdevumiem  normatīvā akta prasību ieviešanai, uzņēmuma produkcijas kvalitāti un konkurētspēju, reģionālo attīstību, nodarbinātības situāciju un darbaspēka pieejamību un kvalitāti, kā arī uz uzņēmējdarbības vidi kopumā.

LDDK  normatīvo aktu projektu izstrādātājiem sniedz atzinumus, lai nodrošinātu darba devēju interesēm labvēlīgu normatīvo regulējumu.