Informācija par prakses nodrošināšanu

14.10.15

Parādīt saistītās lietas

Latvijā aizvien aktuālāks kļūst jautājums par kvalitatīva darbaspēka pieejamību un to piesaistīšanu. Kvalificētus speciālistus sagatavo profesionālās izglītības iestādes, kur būtiska mācību programmas daļa – prakse – tiek īstenota uzņēmumā.

Prakse ir iespēja uzņēmumam sadarboties ar profesionālās izglītības iestādēm, lai jau mācību laikā iepazītu praktikantu un sagatavotu savu nākamo darbinieku atbilstoši uzņēmuma tehnoloģiskajiem procesiem un kvalitātes prasībām.

normat tiesibas
kurmeklet skaitl
prakses finans
dvb kontakt

 

Kāpēc ir vērts veidot prakses vietas un iet praksē?

Uzņēmuma ieguvumi:

 • Iespēja atlasīt labākos audzēkņus uz praksi un vēlāk arī labākos praktikantus uz darbu uzņēmumā
 • Uzņēmums apmāca iespējamo nākamo darbinieku tieši tā, kā nepieciešams uzņēmumam
 • Praktikanti ne tikai mācās, bet arī strādā uzņēmuma labā
 • Tiek taupīti līdzekļi, ko uzņēmums tērētu, atlasot un pārmācot darba tirgū pieejamos darbiniekus
 • Tiek taupīti līdzekļi uz darbinieku mainības rēķina, jo bijušie praktikanti parasti kļūs par motivētiem, lojāliem darbiniekiem
 • Labāks uzņēmuma tēls, jo uzņēmums iegulda izglītībā
 • Ir iespēja sadarboties ar citiem uzņēmumiem, lai kopīgi apmācītu praktikantus

Praktikanta ieguvumi:

 • Prakse veido izpratni par izvēlēto profesiju un sagatavo reāliem darba apstākļiem
 • Tiek iegūtas padziļinātas zināšanas un praktiskas prasmes, kas palīdz mācību pabeigšanā un darba karjeras uzsākšanā
 • Tiek iegūta praktiska pieredze un papildinātas teorētiskās zināšanas ne tikai savā profesijā, bet nozarē kopumā
 • Prakses laikā tiek piemērots elastīgs darba grafiks
 • Var tikt maksātas stipendijas, nodrošināts bezmaksas transports un ēdināšana
 • Tiek pilnībā nodrošināti ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem
 • Tiek sniegts atbalsts kvalifikācijas darbu, kursa darbu, bakalaura darbu izstrādei – ir pieejami gan uzņēmuma resursi (tehniskā bāze), kā arī prakses vadītāju konsultācijas un palīdzība
 • Var tikt slēgts darba līgums, ja praktikants parādījis sevi kā spējīgu un motivētu darbinieku

 Priekšnosacījumi veiksmīgas prakses īstenošanai

 • Jauniešu ieinteresētība jaunu zināšanu un prasmju apguvē, motivācija strādāt profesijā;
 • Uzņēmuma resursu ieguldīšana, lai praktikantam nodrošinātu darba vietu atbilstoši darba aizsardzības noteikumiem, apgūstamās profesijas un prakses uzdevumu specifikai; kā arī kompetentu un atsaucīgu prakses vadītāju.
 • Trīspusēja prakses līguma slēgšana un vienošanās par kopīgu izpratni par mācību prakses organizāciju, tostarp par katras puses atbildību;
 • Atgriezeniskās saites nodrošināšana – praktikantu apgūto prasmju novērtēšana un priekšlikumi praktikanta darba kvalitātes uzlabošanai. Vēlme uzklausīt arī praktikanta viedokli un priekšlikumus.

Šīs sadaļas saturs izstrādāts Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Kvalitatīvas prakses darba tirgum (VET4E)” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros kā LDDK virtuālais prakšu birojs.

Kvalitatīvas prakses darba tirgum