Kvalitatīvas prakses darba tirgum (VET4E)

Parādīt saistītās lietas

Projekta logo (vet)

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īstenoja Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522).

 

Projekta mērķi

  • Uzlabot kvalificēta darbaspēka pieejamību, stiprinot sociālo partneru, īpaši darba devēju organizāciju, iesaisti profesionālajā izglītībā
  • Veicināt kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību pieejamību
  • Izveidot e-rīku kvalitatīvu prakšu organizēšanai

Projekta aktualitāte ir pamatota ar diezgan zemu profesionālās izglītības prestižu Latvijā, nepietiekamu kvalitatīvu prakses vietu pieejamību un neatbilstību starp piedāvāto profesionālo izglītību un darba tirgus prasībām. Latvijai aizvien aktuālāka kļūst problēma kvalitatīvā darbaspēka trūkums, īpaši ražojošās industrijās, līdz ar to darba devēji ir ieinteresēti sadarbībā ar izglītības iestādēm ar mērķi iegūt jaunus, kvalitatīvus darbiniekus.

Projekta uzdevumi

  • Attīstīt sadarbību starp izglītības iestādēm un darba devējiem.
  • Nodrošināt profesionālās izglītības apgūto prasmju atbilstību darba tirgus prasībām.
  • Jauno, inovatīvo izglītības metožu izstrāde un ieviešana praksē.

Projekta sagaidāmie rezultāti

Galvenais sagaidāmais rezultāts – kvalitatīvo prakses iespēju nodrošināšana, kas apmierinās visas projekta iesaistītas puses – izglītības iestādes, darba devējus un pašus studējošos.

Projekta Sadarbības partneri

Projekta Asociētie partneri

  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Valsts Izglītības un satura centrs
  • Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments