Darba devēju vienota balss – pamats valsts ekonomiskajai attīstībai un sociālajam mieram

2019. gada 19.jūnijā

Parādīt saistītās lietas

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs un ģenerāldirektore Līga Meņģelsone par tautsaimnieciskās attīstības virzieniem un uzņēmēju partnerības nozīmi ar valdību.

Arī Latvijas ekonomika sasniegusi pirmskrīzes līmeni, kas ir pozitīvi, lai arī tas noticis diemžēl daudz vēlāk nekā tuvākajās Baltijas reģiona valstīs. Vērtējot ekonomisko situāciju kopumā, Latvijas izaugsmes rādītāji ir vieni no visstraujākajiem Eiropas Savienībā un OECD. To pozitīvi ietekmēja gan izaugsme un pieprasījums mūsu eksporta tirgos, gan investīciju pieplūdums strauji augošajās nozarēs – tādās kā, piemēram, būvniecība un apstrādes rūpniecība. Pēdējos gados palielinās arī Latvijas pakalpojumu nozaru eksports – autotransports, tūrisms, aviācija, datoru un informācijas tehnoloģijas, būvniecības un telesakaru pakalpojumi. Turklāt strauji ir augusi vidējā neto darba samaksa visos reģionos.

Lai noturētu šo izaugsmes pieauguma tempu arī turpmāk, valdības darba kārtībā jābūt tādām prioritātēm kā elektroenerģijas izmaksas un obligātā iepirkuma komponente (OIK), kvalificēta darbaspēka pieejamība un ēnu ekonomikas ierobežošana. Ne mazāk nozīmīgi ir pārdomāti veicināt starptautiskās attiecības, lai sekmētu sadarbību, kas atbilst tautsaimniecības attīstības un iedzīvotāju labklājības celšanas interesēm. Tāpat nepieciešams turpināt uzsākto reformu procesu valsts pārvaldē, attiecinot to arī uz pašvaldībām, kā arī nodrošināt lēmumu un reformu pēctecību pēc Saeimas vēlēšanām. Taču mums visiem jāsaprot, ka fundamentālām pārmaiņām un katrai reformai nepieciešams laiks, lai tā dotu augļus un varētu objektīvi novērtēt izmaiņu ietekmi uz uzņēmumiem, mājsaimniecībām un iedzīvotājiem.

Skaidrs ir viens – liels darbs mums vēl ir priekšā, ņemot vērā notikumus gan globālajā arēnā, gan Latvijas politiskajā darba kārtībā, tai skaitā Saeimas vēlēšanas. Tādēļ šajos apstākļos ļoti svarīgi ir pastāvēt un strādāt sinerģijā, lai veiksmīgi atrisinātu visus izaicinājumus, kas darba devējiem ir šodien un būs nākotnē. Jāatzīmē, ka šogad Latvijas Republika svin 100 gadu jubileju. LDDK šī ir 25. gadskārta, kurai izvirzītas skaidras prioritātes – atbildība, sadarbība, saliedētība, kompetence, atvērtība, līderība un godprātība. Lai panāktu uzņēmējdarbībai un investīcijām pievilcīgu vidi, piesaistītu radošus profesionāļus un radītu pārliecību, ka Latvijai ir potenciāls kļūt par labāko vietu, kur dzīvot, strādāt, nodarboties ar biznesu, darba devēju balss ir īpaši nozīmīga.

LDDK šo 25 gadu laikā ir kļuvusi par ietekmīgu spēku Latvijas likumdošanas arēnā, ar kuras lēmumiem un atzinumiem nevar nerēķināties augstākajā valsts līmenī. Lai sabalansētu tautsaimniecības attīstības un sociālās vajadzības, darba devēju un darba ņēmēju intereses, visi nozīmīgākie jautājumi tiek skatīti sarunās starp valdības un sociālo partneru pārstāvjiem. Spēcīgs sociālais dialogs rada iespēju sniegt kvalitatīvus priekšlikumus un piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Atzinumu sagatavošanā piedalās nozaru eksperti, profesionāli argumentējot jebkuru «par» un «pret». Iniciatīvas grozījumiem likumdošanā no Trīspusējās sadarbības apakšpadomēm, kur darbojas valsts institūciju, LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības deleģēti eksperti, nonāk līdz Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei, pēc tam Ministru kabinetā un Saeimā.

Jo vairāk apzināsimies savu atbildību un strādāsim kopīgu mērķu vārdā, sadarbojoties un konsultējoties pirms lēmumu pieņemšanas, jo lielākas ir iespējas panākt labākus risinājumus, protams, ņemot vērā dažādu sektoru –  gan mazo, gan vidējo, gan lielo uzņēmumu – ekonomiskās atšķirības, vajadzības un vēlmes. Latvija ir valsts ar atvērtu tautsaimniecību, kurai finansiāla tirgus stabilitāte ir būtiska gan investīciju piesaistei, gan arī konkurētspējas celšanai. Tādēļ vitāli nepieciešama koordinēta atbildīgo institūciju rīcība un valdības līmeņa risku vadības sistēmas ieviešana. Kritiski svarīga ir arī politiskā un finanšu stabilitāte, sociālais miers, valsts reputācijas un uzticības saglabāšana. Kāda būs Latvijas nākotne? Tā ir mūsu katra un kopīga atbildība, kā arī valdības prioritārs kvalitātes vadības uzdevums, meklējot problēmu cēloņus un labākos iespējamos risinājumus, nevis vainīgos. Mums vajadzīga stipra un vienota balss nacionālā līmenī, lai turpinātu pozitīvas pārmaiņas un nodrošinātu izaugsmi, veicinātu nodarbinātību un strādātu ar peļņu, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi.

Avots: Dienas Bizness