Aicinājums politiskajām partijām un to apvienībām, gatavojoties 13. Saeimas vēlēšanām

2018. gada 30.maijā

Parādīt saistītās lietas

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) kā valdības sociālais partneris vēršas pie visām politiskajām partijām un to apvienībām, kuras izvirza savus pārstāvjus 2018. gada oktobra vēlēšanām un gatavojas Saeimas un valdības darba ciklam no 2018. gada līdz 2022.gadam.

LDDK misija ir veidot Latvijas uzņēmējdarbību atbalstošu vidi, veicinot uzņēmēju konkurētspēju, un pārstāvēt darba devējus sociālā dialoga ietvaros nacionālā, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī.

LDDK biedri kopumā nodarbina 44% Latvijas iedzīvotāju, to apgrozījums ir 40 miljardi eur, un 2017. gadā kopumā Latvijas uzņēmumu samaksātā nodokļu summa valsts budžetā ir 6,8 miljardi.

LDDK atgādina, ka Nacionālā attīstības plāna 2014.- 2020. gadam (NAP 2020) redzējuma “ekonomiskais izrāviens” īstenošanai un nosprausto mērķu sasniegšanai ir atlikuši divi gadi.

LDDK, partneru – LTRK, LZA, LPS – un valdības kopīgā vīzija, par ko vienojāmies 2016. gada 9.augustā parakstītajā protokolā, ir vidējā labklājības līmeņa tuvošanās ES vidējam līmenim, spēja nodrošināt valsts pamatfunkciju finansēšanu no pašu nodokļu ieņēmumiem arī ES fondu samazinājuma gadījumā un Latvijas iedzīvotāju emigrācijas samazināšanās.

LDDK uzsver, ka tikai 2017. gada nogalē Latvijas ekonomika beidzot ir sasniegusi pirmskrīzes līmeni. Latvijai tas prasīja 10 gadus, kamēr Lietuvā – tikai 6, bet Igaunijai – 8 gadus.

LDDK aicina atcerēties, ka uzņēmējdarbībai un katra uzņēmuma attīstībai ir īpaša loma sabiedrībā:

  • uzņēmumi investē, uzņemas risku, rada darbavietas un veicina ekonomikas attīstību;
  • uzņēmumi meklē un rada inovatīvus risinājumus ilgtspējīgai attīstībai, konkurētspējai, piedāvājot produktus un pakalpojumus iedzīvotāju un citu uzņēmumu vajadzībām;
  • uzņēmumu izaugsme gan tiešā veidā – maksājot nodokļus, gan netiešā veidā – investējot darbiniekos, savā un sabiedriskajā infrastruktūrā, nodrošina sabiedrības labklājības pieaugumu;
  • ilgtspējīgi un produktīvi uzņēmumi sniedz iespēju katram strādājošajam iesaistīties, attīstīt savas profesionālās kompetences un spējas.

Aicinājuma vēstuli iespējams izlasīt pievienotajā dokumentā.