LDDK prezidenta paziņojums biedriem un sadarbības partneriem

2020. gada 06.augustā

Parādīt saistītās lietas

Godājamie LDDK biedri un sadarbības partneri!

Ņemot vērā Ministru prezidenta K. Kariņa 2020. gada 12. marta rīkojumu Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu  ar mērķi ierobežot Covid- 19 izplatību, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) izsaka pārliecību par uzņēmēju un visu Latvijas iedzīvotāju izpratni un spēju uzņemties atbildību, lai sniegtu atbalstu valdības ieviestajiem pasākumiem saslimšanas izplatības mazināšanai.

LDDK tāpat kā vienmēr turpinās sniegt atbalstu saviem biedriem un strādās ciešā sadarbībā ar valdību un partneriem, lai pārstāvētu darba devēju intereses.

LDDK birojs un eksperti strādās attālināti, izmantojot e-pastu, aptaujas, sociālos tīklus un citus attālinātā darba rīkus. Lai pilnvērtīgi varētu sagatavot biedru interesēm atbilstošu LDDK viedokli un atzinumu, lūdzam biedrus būt īpaši atsaucīgiem un atbildēt uz LDDK ekspertu epastiem un jautājumiem par tiesību aktu projektiem un citiem uzņēmējdarbības vides attīstības jautājumiem.

Lai nodrošinātu LDDK biedru interešu pārstāvību augstākā līmeņa sanāksmēs un konsultācijas ar biedriem, nepieciešamības gadījumā esam gatavi organizēt klātienes tikšanās LDDK birojā, ierobežojot dalībnieku skaitu līdz 10 personām.

LDDK aicina arī citu nozaru un uzņēmumu pārstāvjus aktivizēties, nepieciešamības gadījumā organizējot Krīzes vadības padomes, kas var apkopot ik dienu nozares aktuālo informāciju, runāt nozares vārdā un vērsties pēc palīdzības, lai kopējiem spēkiem mēs varētu mazināt krīzes radīto negatīvo ietekmi uzņēmējdarbībā.

Lūdzam visus izturēties atbildīgi un ar izpratni un strādāt kopā, lai pēc iespējas samazinātu Covid- 19  izraisītās krīzes ietekmi uz ekonomiku.

LDDK prezidents

V. Gavrilovs