Pēteris Krīgers par sociālo dialogu

2019. gada 16.oktobrī

Parādīt saistītās lietas

Pēteris Krīgers, LDDK Tautsaimniecības vēstnieks 2018:

“Atskatoties uz sociālā dialoga Latvijā 25 gadiem, protams, pārņem gandarījums par paveiktu lielu darbu. Ir izveidota stabila dialoga struktūra, tas darbojas gan uzņēmumu, gan nozaru, gan arī nacionālajā līmenī, paredzot stabilas un garantētas darba vietas darbiniekiem, normālas un prognozējamas attiecības starp darba devējiem un darbinieku pārstāvjiem – arodbiedrībām. Tāpēc gan uzņēmumos, kur tiek izstrādāti un noslēgti koplīgumi, gan arī nacionālajā līmenī, kur eksistē vienošanās par sociālo partnerību starp LDDK un LBAS, sociālais dialogs vienmēr notiek ar augstu pievienoto vērtību.

Tajā pašā laikā 25 gadi nav mēraukla tikai uzvarām un augstiem lozungiem, tie atspoguļo arī zināmas neveiksmes, jo ar darba koplīgumiem Latvija ir aptverti labi ja 20 % no darbiniekiem, ir veselas nozares, kurās sociālais dialogs nenotiek vispār. Tāpēc būtu ļoti labi, ja pēc spoži nosvinētajiem pirmajiem 25 sociālā dialoga gadiem, nāktu izziņas un pārdomu laiks, kad tiktu izanalizēts sasniegtais, salikti pareizie akcenti uz padarītā, bet vienlaicīgi tiktu atklāti runāts par kļūdām, par dažādu faktoru, iekšējo un ārējo, ietekmi uz normālu dialogu Latvijas darba tirgū un darba vietās. Piemēram, vai sociālais dialogs varēja samazināt darbaspēka izbraukšanu no valsts, apkarot ēnu ekonomiku un panākt lielāku iedzīvotāju uzticību valsts institūcijām?

Prezidenta pils Svētku zālē noritēja lielisks sociālā dialoga godināšanas pasākums, kas demonstrēja Latvijas sasniegto, darba devēju ticību tautsaimniecības normālai un stabilai attīstībai arī nākotnē.”