Rīcībā balstīta attīstība

2019. gada 20.maijā

Parādīt saistītās lietas

“Latvijas Finierim” 2. oktobris ir īpaša diena. Svētku diena, kad atskatīties pagātnē, domāt par nākotni un kolektīvā pārrunāt uzņēmuma vērtības, kas balstījušas tā attīstību cauri laikiem. Un attīstība vienmēr ir nozīmējusi rīcību. Neko nedarot nevar attīstīties. Var labākajā gadījumā stagnēt, vai labprātīgi padoties, rāpjoties atpakaļ. Rīcība nozīmē uzņēmību. Izvēli darīt. Tā nav kolektīva izpausme, uzņēmība vispirms ir jārod katram sevī. Tikai pēc tam, caur līdzdalību, tā kļūst par daļu no kaut kā lielāka. Tikai pateicoties daudzu individuālajai uzņēmībai toreiz, pirms 26 gadiem, varēja dzimt akciju sabiedrība. Tā bija uzņēmība noticēt kopējai attīstībai caur personīgo rīcību. Arī visus šos gadus tā ir bijusi uzņēmība, kas likusi ikdienā iet uz priekšu un neapstāties, tāpēc šajā svētku dienā uz mūsu uzņēmumu – pasaules līderi savā nišā – varam paskatīties ar lepnumu. Un ar lepnumu varam sveikt savu kolektīvu par kopīgi paveikto darbu.

Taču jau rīt ceļš turpinās un tikai mūsu pašu rokās ir lemt, kurp tas vedīs. “Latvijas Finiera” virzību esam noteikuši uzņēmuma vērtībās. Arī Latvijas valsts attīstību nosaka vērtības, starp kurām kā galveno tās iedzīvotāji, izvēloties neatkarības ceļu, ir definējuši brīvību. Tomēr neatkarībā balstīta brīvība uzliek arī pienākumus. Vai nākotnē būs attīstība, stagnācija vai rāpšanās atpakaļ, tas atkarīgs no darbības – mūsu katra individuālās uzņēmības. Tāpēc uzņēmuma vārdā aicinām visus kolēģus 6. oktobrī doties uz vēlēšanām, pildīt savu pilsonisko pienākumu un līdzdarboties Latvijas valstiskās virzības turpinājumā. Izdarot izvēli par labu vērtībām, kas mūs vieno ne tikai kā spēcīgas rietumu valsts sabiedrību, bet arī liela uzņēmuma kolektīvu, kura centrā vienmēr ir bijis cilvēks. Saprotam, ka daudziem personiskās dzīves grūtības var radīt neticības sajūtu vai skepsi par individuālās rīcības nozīmi, taču atcerēsimies, ka arī kopkora spēks ir katra dziedātāja balsī.

Pirms 145 gadiem tikai pateicoties cilvēku individuālajai uzņēmībai no viensētu sadziedāšanās izauga Dziesmu svētku tradīcija. Ar lepnumu šodien varam atskatīties, kā cauri laikiem esam to veidojuši par mūsu nacionālās pašapziņas spilgtāko izpausmi, unikālu pasaules mērogā, kas sava vērienīguma kulmināciju sasniegusi Latvijas simtgadē. Simtgadē, ko varam svinēt tikai pateicoties neskaitāmu cilvēku individuālajai uzņēmībai savulaik noticēt un rīkoties, īstenojot vīziju par nacionālu, neatkarīgu valsti. Mēs zinām, ka Latvijai šis gadsimts ne mirkli nav bijis viegls, taču skatoties pāri grūtībām mēs šodien noteikti varam būt lepni par Latviju kā stabilu valsti ar izvēlē un rīcībā brīvu sabiedrību, kas aizvien ciešāk integrējās Eiropas sociālās atbildības sistēmā.
Mēs esam “Latvijas Finieris”, mēs esam Latvija!